Televizní program
ČT2 17.4.2018 02:30 Dokument Zpět

Příběhy domů: Kartouza valdická

Původně kartuziánský klášter a místo posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna, dnes jedna z nejpřísněji střežených českých věznic (2008). Režie: K. Žalud


ST
Původně kartuziánský klášter a místo posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna, dnes jedna z nejpřísněji střežených českých věznic (2008). Režie K. Žalud Barokní klášter ve Valdicích založil v roce 1627 Albrecht z Valdštejna. Impozantní stavba sloužila nejen potřebám kartuziánského řádu, ale také jako místo posledního spočinutí jejího zakladatele. Po zrušení kláštera Josefem II. začal valdický areál chátrat a všechny pokusy o využití rozlehlého komplexu pravoúhlých chodeb s malými neprůchozími celami ztroskotaly. Řešení se našlo až v polovině 19. století: z kláštera se stává "C. K. trestní ústav ve Valdicích, určený k výkonu trestu těžkého žaláře" a jedním z jeho prvních "klientů" byl legendární loupežník Václav Babinský. Vězením zůstala valdická kartouza dodnes, a to jedním z nejpřísněji střežených v celé zemi. I proto se přetrvávajícím duchem působivé stavby necháme prodchnout pěkně zvenčí.


reklama
reklama