Televizní program
ČT2 14.9.2017 19:25 Dokument Zpět

Mizející místa domova

Poustevníci v Polabí S Václavem Cílkem nejen o barokních kompozicích polabské krajiny v okolí Lysé (2010). Režie: A. Lederer


16:9 ST
S Václavem Cílkem nejen o barokních kompozicích polabské krajiny v okolí Lysé (2010). Režie A. Lederer Průvodce jedenáctým dílem cyklu Václav Cílek se bude tentokrát fenoménem mizení zabývat v kontextu širšího krajinného celku. Připomene, co představuje ztráta krajinné sítě, jak vypadá komponovaná krajina a který prvek z české krajiny vymizel. Jako ideální příklad mu posloužilo okolí zámku Lysá - Polabí, které je opomíjené navzdory kráse a blízkosti hlavního města. Ztělesňuje paměť koncentrované archetypální krajiny, kterou nosíme v sobě a která už jinde zmizela. Václav Cílek zmiňuje zapomenuté pocity, ústící do "absurdní neznámé krajiny", řečeno s průvodcem: krajina ztrácí díky developerům "zrno", jednotný ráz, mění se na "mikroplošky", které se navzájem ruší, právě tak jako dnes oddělujeme jednotlivé složky života. Co dělat, aby vše bylo na svém místě jako v krajině Šporkovy doby a pousteven?


reklama
reklama