Televizní program
ČT2 12.1.2017 18:07 Dokument Zpět

Postřehy Karla Kyncla

O bohemikách (1994)


ST
Mezi slovy CZECH a CENTER na ošklivé škatuli naší ambasády v Londýně je velký odstup. Je to připomínka nedávné politické změny. Ale i bez Slovenska si stojíme tady dobře. Neuplyne den, aby se v Londýně neodbývalo něco českého, hlavně v oblasti kultury. Cílevědomě se o to snažíme. Naše kulturní středisko otevřené v budově velvyslanectví loni na podzim je příjemná místnost. Konají se tu zajímavé výstavy. Britové tu dostanou potřebné informace o České republice. Dostanou i pomoc při objednávání letenky nebo zajišťování noclehů. Středisko se teprve rozbíhá. Na první pohled je sympatická jeho skromnost, nebo spíš přiměřenost. Ani stopa po bývalém velikášství, kdy minulý režim představoval Československo málem jako supervelmoc. Ke změně došlo taky proto, že minulý režim měl na propagandu téměř neomezené finance. Ty dnes, v tržní ekonomice, chybí. Ale to je normální. Země s 10 miliony obyvatel, která byla půlstoletí devastována politicky, ekonomicky, kulturně i mravně, se nemůže tvářit, že se stala přes noc rájem na zemi. Můžeme nabídnout dobrý vkus a zajímavé dějiny zrcadlící se v umění a architektuře a v dalších činnostech, které se dají shrnout pod pojmem kultura. Kultura v tom nejširším slova smyslu. Musíme navazovat na to, co už je v povědomí lidí v Británii. Toto je neúplný výčet české přítomnosti v Londýně ve chvíli, kdy natáčíme tento pořad. Ale i v této chvíli jsme v Británii přítomni víc, než jsem naznačil. Jsou tu naši turisté i obchodníci, v samoobsluhách jsou naše výrobky, na silnicích jezdí škodovky. I když o nich existuje velké množství nelichotivých anekdot, jsou široce oblíbeným lidovým vozítkem. Každodenně jsme v Británii přítomni tím, co nevytváří libé pocity. Spojené království Velké Británie a severního Irska žije ve znamení jednoho našeho výrobku, který proslulostí předčí naši kulturu, plzeňské pivo a české sklo. Třaskaviny Semtex, která má takovéto účinky: Je úspěch, že slovo "semtex" vstoupilo do angličtiny stejně jako kdysi výraz "robot" vynalezený Karlem Čapkem. Třaskavina je špičkový výrobek českých mozků a rukou. Je to jednička v průmyslovém využití. Bohužel je zneužívána irskými teroristy. Minulý režim se postaral, aby obrovské zásoby semtexu prodané prostřednictvím Lybie a jinými kanály irským teroristům, na hodně let přežily. Dříve zmíněné příklady české invaze do Británie mají velký význam, ale zasahují ty Brity, kteří mají zájem o hudbu, výtvarné umění, literaturu, pivo nebo motorismus. Bomby z českého semtexu zasahují, v pravém i přeneseném významu, všechny britské občany bez výjimky. Tady je Londýn, Karel Kyncl.


reklama
reklama